26. Tại sao tôi không thể mua token ở sự kiện bán trước mặc dù đã được tham gia XPAD?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.