5. Danh sách trắng (White list) là gì? Tôi có cần phải được đưa vào Danh sách trắng để tham gia vào IEO trên XPAD?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.