28. Làm thế nào để biết tôi đủ tiêu chuẩn cho đợt đặt trước?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.