22. Tại sao tôi không thể tham gia XPAD mặc dù KYC của tôi đã được chấp nhận và tôi cũng không nằm trong khu vực bị hạn chế?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.